MUDr. Eva Dolistová
praktický lékař pro děti a dorost
Očkovací kalendář ČR
platný od 1.1.2018
Rok Věk dítěte Pravidelné očkování
1.   Tuberkulóza: Od 1.11.2010 bylo zrušeno plošné očkování proti tuberkulóze, bylo nahrazeno očkováním selektivním - týká se rizikových dětí narozených od 1.11.2010. Očkování provádí pracoviště kalmetizace. Očkovací látka i aplikace jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Od 2. měsíce DTaP-IPV-HBV -Hib (1. dávka) - hexavalentní vakcína = záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, invazivní hemofilová onemocnění
Ve 4. měsíci (min 2 měsíce po 1. dávce) DTaP-IPV-HBV-Hib (2. dávka) - hexavalentní vakcína = záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, invazivní hemofilová inemocnění
2. Nejpozději do 18. měsíce věku (min 6 měsíců po 2. dávce) DTaP-IPV-HepB-Hib (3. dávka) - hexavalentní vakcína = záškrt, tetanus, černýkašel, dětská obrna, žloutenka typu B, invazivní hemofilová onemocnění
Od 13. měsíce nejpozději do 18. měsíce Spalničky, příušnice a zarděnky (MMR) - 1. dávka
Od 5. do 6. roku DTaP (4. dávka) = záškrt, tetanus, černý kašel
Spalničky, příušnice a zarděnky (MMR) - 2. dávka
Od 10. do 11. roku DTaP-IPV (5. dávka DTaP, 4. dávka IPV) = záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna
Od 25. do 26. roku Tetanus (T) , 6. dávka. Platí pro dospělé očkované v 10. - 11. roce věku DTaP-IPV (ročníky1999 a mladší). Další přeočkování T vždy po 10-15 letech.
poslední aktualizace: 19. června 2024; design by: so-cool; přihlásit