MUDr. Eva Dolistová
praktický lékař pro děti a dorost
Smluvní pojišťovny
Pojišťovny, s kterými má naše zdravotnické zařízení smlouvu

111 -- Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 -- Vojenská zdravotní pojišťovna
205 -- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 -- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 -- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 -- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
217 -- Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

Pojištěncům jiných pojišťoven poskytneme pouze neodkladnou péči
poslední aktualizace: 19. června 2024; design by: so-cool; přihlásit