MUDr. Eva Dolistová
praktický lékař pro děti a dorost
Aktuálně
PŘESTĚHOVÁNO
Od 1.4.2021 již ordinujeme v nové ordinaci v ulici Kpt. Jaroše 569, Mělník.
Ordinační doba i všechny kontakty kromě adresy zůstávají stejné.
Ke vstupu do ordinace lze využít přístup po schodišti jak z ulice Kpt. Jaroše, tak z ulice Ve Vinicích.
STÁLE VZHLEDEM K PANDEMII COVID 19 PLATÍ NUTNOST TELEFONICKÉHO OBJEDNÁNÍ SE KE VŠEM NÁVŠTĚVÁM V ORDINACI, JAK PRO ZDRAVÉ, TAK PRO NEMOCNÉ.
Dodržujte ve vlastním zájmu dobu objednání, ať se co nejmíň setkáváte s dalšími pacienty.
Prosíme o dodržování pravidla JEDNO DÍTĚ - JEDEN RODIČ.
Při vstupu do ordinace je potřeba použít respirátor, u malých dětí od 2 let alespoň roušku.
ZMĚNA ADRESY ORDINACE MUDR. EVY DOLISTOVÉ
Vážení rodiče, z objektivních důvodů již nemůžeme provozovat naší ordinaci pro děti a dorost v prostorách polikliniky.
Od 1.4.2021 budeme ordinovat v novém Dětském zdravotním centru v ulici Kpt. Jaroše 569, Mělník.
Ordinační doba i kontakty včetně pevné telefonní linky zůstávají stejné.
Ti, kdo jsou k nám od 1.4.2021 již objednaní, budou 1-2 dny před návštěvou upozorněni na změnu místa ordinace telefonicky.
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, VŠECHNY ZMĚNY SE SNAŽÍME IHNED ZVEŘEJŇOVAT!
poslední aktualizace: 02. dubna 2021; design by: so-cool; přihlásit